top of page

Podmínky distribuce knih od Česká kniha pomáhá, z. ú.

Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 10666982

(dále také jen "Ústav")

  1. Tyto podmínky platí pro žádost o poskytnutí výhradně českých knih, a to prostřednictvím vyplněného dotazníku a jeho odesláním přes webové rozhraní na adrese www.ceskaknihapomaha.cz

  2. Žadatelem (budoucím Obdarovaným) může být jen právnická osoba, splňující podmínky pro poskytnutí knih (musí se jednat zejména o dětský domov, domov pro seniory, nemocnici, adiktologický provoz, protialkoholní léčebnu, psychiatrickou léčebnu, atd.), případně přímo klienti těchto právnických osob (právnická osoba je v tomto případě zprostředkovatelem/koordinátorem daru).

  3. Žadatel (budoucí Obdarovaný) bere na vědomí a souhlasí s tím, že sestavení balíčku "pro dospělé" a/nebo "pro děti a mládež" je plně v kompetenci Ústavu (v balíčku může být více knih od stejného titulu) a jeho složení se může v čase lišit (záleží na aktuální dostupnosti jednotlivých knih).

  4. Pokud některá z knih bude vykazovat jakékoliv vady, není nárok na její výměnu (ambicí Ústavu je však předávat nové knihy, nikoliv použité). Ústav není v žádném případě povinen přijmout knihy zpět.

  5. Pokud bude mít Ústav dostatečný počet knih k dispozici, tak budou knihy zpravidla doručeny do 30-ti dní na adresu uvedenou ve formuláři. Před odesláním knih může být budoucí Obdarovaný kontaktován ze strany Ústavu s žádostí o případné upřesnění adresy, kontaktní osoby, počtu knih, ideálního složení balíčku, apod.

  6. Po odeslání knih obdrží Obdarovaný na kontaktní email Dodací list, který je povinen potvrdit Předávajícímu (Ústavu) do 3 pracovních dní od obdržení knih a odeslat jeho sken bez zbytečného odkladu na email: ceskaknihapomaha@gmail.com

  7. Knihy jsou poskytovány zdarma. Náklady na doručení knih k Obdarovanému hradí Ústav.

  8. Ústav uvítá, pokud Obdarovaný zašle na email: ceskaknihapomaha@gmail.com poděkování za obdržené knihy (text o délce cca 120 – 150 znaků) a případně připojí také fotografii či fotografie s poskytnutými knihami. Obdarovaný souhlasí s tím, že poděkování a fotografie může Ústav využít při propagaci své činnosti či při oslovování potencionálních donátorů, a to na www.ceskaknihapomaha.cz, na sociálních sítích – Facebook, Instagram, LinkedIn, v tištěných materiálech nebo v rámci Crowdfundingových platforem (např. Donio.cz, HitHit.com, Startovac.cz, atd.).

  9. Obdarovaný může žádat o knihy opakovaně – přednostně však budou vyřízeny prvotní žádosti jiných Žadatelů.

  10. Na poskytnutí knih není právní nárok.

bottom of page